Metoder

​Vi har et bredt fokus på at lærer beboerne at blive selvstændige og velfungerende individer under deres ophold i huset. Vi har forskellige mål for hver enkelt beboer, som vi bevidst arbejder ud fra. ​Vores beboere er meget forskellige og skal mødes forskelligt. Vi har gennem et årelangt arbejde med vores målgruppe erfaret, at en metode aldrig må blive fastlåst og teoretisk baseret. Konkret arbejder vi med at styrke beboerens relationer, venskaber, hygiejne, rengøring, oprydning osv. Vi møder dem i en positiv og autentisk kontakt med kram, samtaler, berøring og tilstedeværelse. Vi tager flere arbejdsredskaber i brug, hvor den Organiske Psykoterapi er grundstenen.


​Den Organiske Psykoterapi ser mennesket som en helhed, derfor er det foruden intellektet, også kroppen der arbejdes med. Vores negative livshistorie aflejres i kroppen i form af blokeringer og følelsesmæssigt smerte. Det samme gælder de gode oplevelser, som ofte har været nødsaget til, at lade pladsen, for de smertelige oplevelser, der har fyldt mere.

I et tæt og nænsomt samarbejde med vores beboere, kan vi over tid, arbejde med en blanding af støttende og opklarende samtaler, og evt. kropsligt arbejde som fx ’nærende berøring’ (konkret kan det være én eller begge hænder placeret på klientens krop, som et fast tryk). Dette kropslige arbejde, giver nogle af vores beboere en stor tryghed, og de føler sig ’holdt’ og rummet, og udover at det langsomt ’opløser’ blokeringerne/den hæmmede livsudfoldelse, bliver det nemmere at forholde sig, til det, der er svært.

Den Organiske Psykoterapi udmærker sig ved, sin evne til kontakt og sin store respekt for klientens grænser, som for vores beboere ofte er en meget stor udfordring. Alle tiltag og progression i terapien, fortages kun efter en grundig afstemning med beboeren, og det er et krav, at den udøvende terapeut gør brug af supervision. Den Organiske Psykoterapi er en langtidsterapiform, der sigter mod beboerens evne til at mestre sit liv/sårbarhed og tilbageerobre retten til at være den de er. En ret som de ofte har givet afkald på, tidligere i deres livsforløb.

Den Organiske Psykoterapi i arbejdet med psykisk sårbare, stiler ikke mod helbredelse, derimod kan den give mere afklaring, selvafgrænsning, selvfølelse/værd og livskvalitet.

Den helende relation​

Uanset det er den ene eller den anden metode eller tilgang vi bruger til den enkelte beboer, gælder det, at vi arbejder med hans/hendes evne til at kunne/turde indgå i relationer.

Vi tror på, at alle mennesker grundliggende er sociale væsener, der i den udstrækning de kan, har brug for kontakt til andre mennesker.

Derfor er vi sammen med vores beboere på en autentisk og ligeværdig måde, hvor vi involverer os med dem, som de mennesker vi selv er.

Vi deltager i ’familielivet’ på lige fod med dem. Vi giver dem kærlige anvisninger, og skaber den struktur den enkelte har brug for. Vi stiller os til rådighed så langt, at vi også overholder vores egen personlige grænse, og viser dem dermed hvor vigtigt denne egenskab er.

Vi opfordrer og støtter den enkelte i at opsøge, og fastholde de sociale relationer der er konstruktive for dem, og hjælper dem med at sige farvel til dem, der ikke er det.

Vores beboere, er medvirkende til at vælge deres kontaktperson blandt personalet på Løve, når de er faldet til efter indflytning. Det er vores erfaring at den enkelte profiterer stort af, at få lov at vælge den medarbejder de nu engang synes skal være deres kontaktperson, uanset hvad grunden er.

NADA

NADA- behandling er øre akupunktur med placering af 5 nåle i hvert øre. NADA medvirker til at dæmpe angst, uro og abstinenser og anvendes til at dæmpe aggressioner, ADHD - symptomer, depressive symptomer, samt fremmer søvn og indre ro. NADA kan anvendes af alle aldersgrupper uanset diagnose. NADA virker på de fysiologiske og emotionelle ubalancer, som skaber mange af de nævnte symptomer. Metoden er et supplement til behandlingen og retter sig mod symptomerne og ikke diagnoserne i sig selv.

BARS​

Access Bars er en behandling, hvor en serie af 32 punkter på hovedet, bliver berørt. Ved denne berøring muliggøres at modtageren kan frigøre gamle energier, overvejelser, tanker, følelser, beslutninger og overbevisninger, som man har samlet igennem sit liv, hvis modtageren er parat. Denne frigørelse sker både i hjerne og krop. Access Bars behandlinger skaber en dybdeafspænding og følelse af total indre fred; kan afhjælpe søvnløshed og anden søvnbesvær; kan være med til at skabe en utrolig klarhed og et skarpt fokus; kan eliminere kropsspændinger og smerter; reducere stress og tankemylder.

Fælles for brug af vores metoder og arbejdsredskaber er, at den enkelte beboer, skal føle en parathed til at modtage de forskellige behandlinger. Nogle har stor glæde af en enkelt, eller flere typer behandlinger, mens andre, har alt rigeligt i at være i vores miljø i huset, der i sig selv har en terapeutisk effekt.​


Det Private Botilbud Bofællesskabet Løve v. Marianne Nørskov Skifter

Vester Løve Vej 5
4270 Høng

​​​Telefon: 29905629

​Mail: kontakt@bofaellesskabet-loeve.dk

​CVR: 30875796

Det Private Botilbud Bofællesskabet Løve v. Marian
Vester Løve Vej 5
4270 Høng
Tlf.: 35 11 48 74
CVR: 30875796
kontakt@bofaellesskabet-loeve.dk